Regulament Concurs TAXIMETRIȘTI

19 ianuarie 2023

Regulament campanie publicitara Castiga premii originale “Taximetristi” I. Organizatorul si locatia campaniei publicitare «Castiga premii originale “Taximetristi”» 1.1. Organizatorul campaniei publicitare “Castiga premii originale “Taximetristi””este S.C. CINEMA PALACE S.R.L., societate romana, cu sediul in orasul Oradea, jud. Bihor, str. Nufarului, nr. 30, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J05/467/20.03.2009, cod unic de inregistrare fiscal RO 25324207. 1.2. Campania “Castiga premii originale “Taximetristi”” va fi organizata online, pe profilul de Facebook al Cinema Palace Oradea. II. Durata campaniei publicitare 2.1. Campania se desfasoara incepand cu data de 20.01.2023 ora 10:00 si se incheie la data de 26.01.2023 la ora 17:00. Campania se efectueaza in baza Deciziei administrative a S.C. Cinema Palace S.R.L si are ca scop promovarea serviciilor si activitatilor ce se desfasoara in cadrul Cinematografului Cinema Palace Oradea. III. Drept de participare 3.1. Au drept de participare la campanie numai persoanele fizice, rezidente in Bihor sau care au posibilitatea de a se deplasa pentru ridicarea premiului si care au posibilitatile tenhnologice de a participa la aceasta campanie (cont de facebook, computer etc). Pentru a intra in concurs, participantii trebuie sa trimita parcurga urmatorii pasi: a. Like la pagina Cinema Palace https://www.facebook.com/cinemapalace/ b. Eticheteaza 3 prieteni cu care doresti sa vizionezi filmul Taximetristi. 3.2. Nu pot participa la aceastǎ campanie: - angajaţii societatilor comerciale LOTUS CENTER S.A. şi CINEMA PALACE S.R.L. - asociatii/actionarii precum si rudele pana la gradul unu (1) inclusiv sau afinii (sot/sotie, parinti/copii) ai tuturor celor mentionati anterior. 3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu castigatorii acestei campanii. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta promotie nu va fi de natura de a crea nici un fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului. IV. Descrierea campaniei In perioada 20.01.2023, ora 10:00 - 26.12.2023, ora 17:00, cei care doresc sa participe la concurs, trebuie sa parcurga cei 2 pasi de la punctul 3.1. In data de 26.01.2022, la ora 17:00 concursul se va inchide si vor fi alesi nouasprezece (19) castigatori, Astfel, persoanele extrase cu ajutorul siteului https://commentpicker.com , vor fi premiate dupa cum urmeaza: - 1. Primele 3 persoane extrase vor castiga 1 buc borseta - 2. Urmatoarele 10 persoane extrase vor castiga 1 buc tricou - 3. Urmatoarele 5 persoane extrase vor castiga 1 buc hanorac Nu vor intra in cursa pentru premiu persoanele care: - nu indeplinesc cele 2 conditii de la punctul 3.1 V. Acordarea premiilor 5.1. Premiile vor fi acordate fizic si personal castigatorilor in baza actului de identitate, incepand cu data de 27.01.2023, la Cinema Palace, din Lotus Center. 5.2. Premiile nu se acorda in bani, nu pot fi preschimbate in bani si nu sunt transmisibile. 5.3 Castigatorii vor fi anuntati in data de 26.01.2023 pe pagina de Facebook Cinema Palace, imediat dupa deliberare. 5.4. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa se prezinte la Cinema Palace din Lotus Center incepand cu data de 27.01.2023, cu cartea de indentitate, pasaportul sau legitimatia de sedere temporara (in cazul persoanelor fizice nerezidente). 5.5. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul va completa o declaratie pe proprie raspundere cum ca nu se incadreaza in prevederile specificate la punctul 3.2. al prezentului regulament care nu-i da drept de participare la campanie. 5.6. In cazul in care castigatorul nu se prezinta in termenul comunicat sa-si ridice premiul, sau nu poate prezenta buletinul (cartea) de identitate sau un alt act care sa ii probeze identitatea (pasaport sau legitimatie de sedere temporara), premiul nu se acorda. 5.7. Prin participarea la aceastǎ campanie, castigatorii sunt de acord ca S.C. Lotus Center S.A. sa le utilizeze imaginea in scopuri promotionale pe canalele de promovare interne sau externe, presa, prin mijloace printate, video si audio legate de aceastǎ promotie. 5.8. Premiul va fi acordat de catre un reprezentant al Cinema Palace din Lotus Center. Organizatorul nu se angajeaza sa trimita prin posta sau curier premiul, castigatorii fiind astfel obligati sa se prezinte personal cu un document ce le atesta identitatea, la Cinema Palace, in Lotus Center. 5.9. In cazul in care unul dintre castigatori nu se poate prezenta personal sa isi ridice premiul, Cinema Palace nu va expedia premiul prin posta sau curier, iar acesta va ramane in posesia Organizatorului. VI. Dispoziţii finale 6.1. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul. 6.2. In cazul in care organizarea campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei. 6.3. Regulamentul oficial al campaniei va fi disponibil în mod gratuit in cadrul Cinema Palace. 6.4. Campania se va derula in conditiile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. 6.5. S.C. Cinema Palace S.R.L isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati. Confidenţialitatea datelor 6.6. Organizatorul, în vederea desfăşurării Concursului, prelucrează datele personale ale participanţilor la acest concurs în conformitate cu Regulamentul GDPR, pentru îndeplinirea acțiunii de marketing. Prin comunicarea datelor cu caracter personal, câştigătorul premiului Concursului îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului. 6.7.Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor. 6.8. Datele cu carater personal colectate în cadrul acestei campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. S.C. Cinema Palace S.R.L.